inspectierapport

De peueteropvang bij ons op school is in eigen beheer. De peuteropvang is er op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend.

Hier vindt u het inspectierapport Kinderopvang.
- Inspectierapport Kinderopvang