IKC Staetlânsskoalle

IKC Staetlânsskoalle biedt basisonderwijs, peuteropvang en buitenschoolse opvang in Tzum. Bijna 115 kinderen bezoeken ons IKC. En al zijn we niet het grootste kindcentrum, toch vindt u bij ons alle faciliteiten en kwaliteiten die een groot kindcentrum ook biedt, maar dan mét de veilige en vriendelijke sfeer van een dorp.

Wie zijn wij en waar staan we voor?_

IKC Staetlânsskoalle biedt vanuit haar christelijke identiteit een veilige, rijke en uitdagende leeromgeving aan kinderen uit Tzum en omgeving. Ons enthousiaste team geeft kwalitatief goed onderwijs, vertrouwde opvang en daagt kinderen uit om zelfstandig en ontdekkend te leren. Sociaal-emotionele ontwikkeling en zorg en onderwijs op maat krijgen bij ons extra aandacht.

Uw kind, ons kind, verbonden met elkaar

Wij hechten sterk aan een goede samenwerking met de ouders van onze kinderen. Samen zijn we verantwoordelijk voor een lange en belangrijke periode in hun leven. We houden ouders door het jaar op de hoogte via individuele gesprekken en daarnaast via ons ouderportaal en onze maandelijkse nieuwsbrief ‘Lyntsjepraet’.

Kinderen aan het woord

Op deze site vindt u informatie over ons onderwijs, opvang, doelen en onze organisatievorm. Die informatie is belangrijk, maar het allerbelangrijkst vinden wij dat kinderen ons ikc zien als een fijne en veilige plek. Door de site heen komen daarom onze leerlingen zelf aan het woord en kunt u lezen hoe zij ons IKC ervaren.

Onze ouders in actie

Op de Staetlânsskoalle kunnen we gelukkig rekenen op de enthousiaste inzet van een flinke groep ouders. Zij denken mee in de ouderraad en medezeggenschapsraad en bieden de helpende hand bij luizencontrole, excursies, feestelijkheden en schoolreizen. Wij zijn erg blij met hun hulp, die deze activiteiten mogelijk maakt.

 

Samen bieden we meer

Door de samenwerking met andere basisscholen en IKC's bieden we meer dan we zelfstandig zouden kunnen. Zo hebben we plusklassen voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben en heeft onze school een eigen filiaal van de Openbare Bibliotheek. Waar dat handig is profiteren teams bovendien van elkaars kennis en kunde.

Over ons IKC

Wilt u IKC Staetlânsskoalle leren kennen? Bekijk onze videopresentatie!

Onderdeel van Noardwest Fryslân

CBO Noardwest Fryslân biedt kinderopvang en basisonderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
In de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden hebben we 16 vestigingen voor basisonderwijs en diverse vormen en combinaties van kinderopvang.
Onze wortels liggen in het christelijk basisonderwijs. Nu hebben we een open toelatingsbeleid waarbij we respectvol omgaan met anders- en niet-gelovigen.
De keuzes die we maken en de manier waarop we werken, komen voort uit onze kernwaarden: vertrouwen, bezieling en groei.

Dit zijn wij!

Bekijk hier het filmpje dat onze leerlingen maakten over de ontwikkelingen op de scholen van onze vereniging.

Contact

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, telefoon of via ons contactformulier.

Directeur: V.Achterberg

T: 0517 - 45 22 19
E-: staetlansskoalle@cbo-nwf.nl