Identiteit

De Staetlânsskoalle is een open school waar iedereen welkom is. De school heeft een christelijke identiteit. Dat houdt in dat we elke dag beginnen en eindigen met gebed en dat we kinderen verhalen uit de bijbel vertellen.
Dat we een christelijke school zijn dragen we ook uit door de manier waarop we met elkaar omgaan. Openheid, respect en verantwoordelijkheid zijn daarbij belangrijke sleutelwoorden.