IKC Staetlânsskoalle

IKC Staetlânsskoalle biedt basisonderwijs, peuteropvang en buitenschoolse opvang in Tzum. Bijna 115 kinderen bezoeken ons IKC. En al zijn we niet het grootste kindcentrum, toch vindt u bij ons alle faciliteiten en kwaliteiten die een groot kindcentrum ook biedt, maar dan mét de veilige en vriendelijke sfeer van een dorp.

Wie zijn wij en waar staan we voor?_

IKC Staetlânsskoalle biedt vanuit haar christelijke identiteit een veilige, rijke en uitdagende leeromgeving aan kinderen uit Tzum en omgeving. Ons enthousiaste team geeft kwalitatief goed onderwijs, vertrouwde opvang en daagt kinderen uit om zelfstandig en ontdekkend te leren. Sociaal-emotionele ontwikkeling en zorg en onderwijs op maat krijgen bij ons extra aandacht.

 

Inclusief onderwijs 

In Tzum werken wij toe naar een inclusieve leeromgeving waar alle kinderen van het dorp welkom zijn. De school heeft haar mogelijkheden verbreed en is in staat om ieder kind, ongeacht hun achtergrond of leerbehoeften, een passend en stimulerend onderwijsprogramma te bieden. De school staat bekend als een plek van groei, ontwikkeling en gemeenschapszin. Daarnaast is er een samenwerking met de zorginstelling Bernewille opgestart om thuiszitters weer een plek te geven in het reguliere onderwijs. 

Kanjermethode! Een veilige sfeer waar ieder kind zichzelf kan zijn en tot zijn recht komt!

Bij ons op school werken we volgens de principes van de Kanjertraining. We staan voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas. Hierdoor kunnen kinderen weer tot leren komen en leerkrachten aan lesgeven. U kiest voor de Kanjertraining als u de sociale veiligheid belangrijk vindt en een prettig schoolklimaat voor kinderen wilt stimuleren. De training wordt zowel gegeven in psychologenpraktijken als in klassen op het basis- en voortgezet onderwijs. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).

Kanjertraining is een gedegen lesmethodiek voor burgerschap en het aanleren van sociale vaardigheden. Met Kanjertraining heeft u een duidelijke visie in handen voor kinderen, leerkrachten en ouders, zodat zij zich op een positieve manier weten te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Kanjertraining kenmerkt zich door een nauwe samenwerking van ouders met leerkrachten. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. We creëren oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

Meer informatie: https://kanjertraining.nl/

Uw kind, ons kind, verbonden met elkaar

Wij hechten sterk aan een goede samenwerking met de ouders van onze kinderen. Samen zijn we verantwoordelijk voor een lange en belangrijke periode in hun leven. We houden ouders door het jaar op de hoogte via individuele gesprekken en daarnaast via ons ouderportaal en onze maandelijkse nieuwsbrief ‘Lyntsjepraet’.

Kinderen aan het woord

Op deze site vindt u informatie over ons onderwijs, opvang, doelen en onze organisatievorm. Die informatie is belangrijk, maar het allerbelangrijkst vinden wij dat kinderen ons ikc zien als een fijne en veilige plek. Door de site heen komen daarom onze leerlingen zelf aan het woord en kunt u lezen hoe zij ons IKC ervaren.

Onze ouders in actie

Op de Staetlânsskoalle kunnen we gelukkig rekenen op de enthousiaste inzet van een flinke groep ouders. Zij denken mee in de ouderraad en medezeggenschapsraad en bieden de helpende hand bij luizencontrole, excursies, feestelijkheden en schoolreizen. Wij zijn erg blij met hun hulp, die deze activiteiten mogelijk maakt.

 

Samen bieden we meer

Door de samenwerking met andere basisscholen en IKC's bieden we meer dan we zelfstandig zouden kunnen. Zo hebben we plusklassen voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben en heeft onze school een eigen filiaal van de Openbare Bibliotheek. Waar dat handig is profiteren teams bovendien van elkaars kennis en kunde.

Over ons IKC

Wilt u IKC Staetlânsskoalle leren kennen? Bekijk onze videopresentatie!

Onderdeel van Noardwest Fryslân

CBO Noardwest Fryslân biedt kinderopvang en basisonderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
In de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden hebben we 16 vestigingen voor basisonderwijs en diverse vormen en combinaties van kinderopvang.
Onze wortels liggen in het christelijk basisonderwijs. Nu hebben we een open toelatingsbeleid waarbij we respectvol omgaan met anders- en niet-gelovigen.
De keuzes die we maken en de manier waarop we werken, komen voort uit onze kernwaarden: vertrouwen, bezieling en groei.

Dit zijn wij!

Bekijk hier het filmpje dat onze leerlingen maakten over de ontwikkelingen op de scholen van onze vereniging.

Contact

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, telefoon of via ons contactformulier.

Directeur: V.Achterberg

T: 0517 - 45 22 19
E-: staetlansskoalle@cbo-nwf.nl