Eén IKC, één team

Op IKC Staetlânsskoalle zijn opvang en onderwijs sterk op elkaar afgestemd. Binnen ons team werkt ons onderwijzend personeel dan ook nauw samen met onze andere professionals. Op deze pagina stellen wij ons aan u voor

Peuteropvang

Kinderen van 2 en 3 jaar oud zijn welkom op onze peuteropvang. Vier dagdelen per week spelen zij hier samen, en leren zo sociale vaardigheden als samen delen.
Annelies is de vaste peuterleidster en het vertrouwde punt voor de jongens en meisjes.

BSO (Buitenschoolse opvang)

Sinds 2022 bieden we buitenschoolse opvang aan op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Heeft u andere wensen? Geef ons dat aan en dan kijken wij naar de mogelijkheden.

Basisschool

Met 90 leerlingen ademt onze school de vriendelijke sfeer en geborgeheid van een dorpsschool. Tegelijkertijd bieden we alle faciliteiten die grotere scholen ook bieden. Ons personeel schoolt zich voortdurend bij zodat we in kunnen spelen op actuele ontwikkelingen. Sociaal-emotionele ontwikkeling en onderwijs op maat krijgen bij ons extra aandacht.

Quote van Afke Zijlstra

'Op de Staetlânsskoalle hier

Hebben we altijd veel plezier!'

 

 

De medewerkers van ons IKC

Op IKC Staetlânsskoalle werken we met een enthousiast team van vrouwen en mannen aan de opvang van en het onderwijs aan de kinderen van Tzum.
Graag stellen wij ons team aan u voor.

Meester Vincent

Directeur

Juf Corry

Pedagogisch medewerker BSO + peuters

Juf Esther

Pedagogisch medewerker Onderwijsassistent

Leescoördinator

Juf Annelies

Pedagogisch medewerker Peuters

Juf Maud

Stagiaire

Juf Alies

Juf van groep 2b/3

Meester Mark

Leerkracht groep 4/5

Juf Sigrid P.

Onderwijsassistent

Juf Jokelien

stagiaire

Meester Rudie

Leerkracht groep 6/7/8

Juf Tryntsje

Juf van groep 1/2A

Juf Ankie

Leerkracht groep 1/2A

Juf Wendy

Pedagogisch medewerker Onderwijs assistent

Juf Yldau

Leerkracht groep 2b/3

Juf Henderika

Juf van groep 4/5.

Meester Daan

Administratief medewerker

Meester Ronald

Conciërge