Eén IKC, één team

Op IKC Staetlânsskoalle zijn opvang en onderwijs sterk op elkaar afgestemd. Binnen ons team werkt ons onderwijzend personeel dan ook nauw samen met onze andere professionals. Op deze pagina stellen wij ons aan u voor

Peuteropvang

Kinderen van 2 en 3 jaar oud zijn welkom op onze peuteropvang. Drie dagdelen per week spelen zij hier samen, en leren zo sociale vaardigheden als samen delen.
Annelies is de vaste peuterleidster en het vertrouwde punt voor de jongens en meisjes.

Kleuters in groep 1 en 2

Bij de kleuters van de Staetlânsskoalle zijn twee vaste medewerksters: Saskia en Tryntsje. Zo zien onze kinderen iedere week dezelfde gezichten, en is de kleutergroep voor hen al snel een vertrouwde en veilige plek om samen de wereld verder te ontdekken.

Basisschool

Met 85 leerlingen ademt onze school de vriendelijke sfeer en geborgeheid van een dorpsschool. Tegelijkertijd bieden we alle faciliteiten die grotere scholen ook bieden. Ons personeel schoolt zich voortdurend bij zodat we in kunnen spelen op actuele ontwikkelingen. Sociaal-emotionele ontwikkeling en onderwijs op maat krijgen bij ons extra aandacht.

Quote van een leerling

Quote

Inspectierapport

De peuteropvang bij ons op school is in eigen beheer. De peuteropvang is er op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend.

Hier vindt u het inspectierapport Kinderopvang.
- Inspectierapport Kinderopvang

De medewerkers van ons IKC

Op IKC Staetlânsskoalle werken we met een enthousiast team van vrouwen en mannen aan de opvang van en het onderwijs aan de kinderen van Tzum.
Graag stellen wij ons team aan u voor.

Meester Vincent

Directeur en meester van groep 8.

v.achterberg@cbo-nwf.nl

Juf Sietske

Juf van groep 8.

Juf Griet

Juf van groep 6/7.

Juf Irma

Juf van groep 6/7.

Juf Henderika

Juf van groep 3/4.

Juf Janny

Juf van groep 3/4.

Juf Tryntsje

Juf van groep 1/2.

Juf Saskia

Juf van groep 1/2.

Juf Annelies

Juf van onze peuters.

Juf Klaziena

Intern begeleider.

Juf Esther

Onderwijsassistent.

Meester Sultan