Blijf up-to-date

Op deze pagina houden we u graag op de hoogte van het reilen en zeilen op onze school. Voor ouders en verzorgers is er bovendien het ouderportaal. Daar vindt u ook specifieke informatie over de klas van uw kind of kinderen. Vanwege privacy en veiligheid staan de meeste foto’s alleen op het ouderportaal.

18 september, World Servants

Goedemiddag ouders/verzorgers,

 

In de bijlage een flyer van World Servants

 

Wat doet World Servants?

World Servants is een internationale vrijwilligersorganisatie op christelijke grondslag. World Servants assisteert in ontwikkelingslanden door ondersteuning te bieden bij de realisatie van noodzakelijke gebouwen, zoals schoolgebouwen en klinieken. World Servants doet dit door het uitsturen van teams van Nederlandse jongeren. Het motto van World Servants is 'Bouwen aan verandering'. In de werkwijze van World Servants is persoonlijke verandering van jonge vrijwilligers even belangrijk als de totstandkoming van de noodzakelijke gebouwen.

Wij als school zullen dit jaar samenwerken met 7 enthousiaste jongeren uit Tzum. Dit zult u terugzien in een aantal acties die zij dit jaar zullen uitzetten op school. In de bijlage kunt u vinden welke 7 jongeren dit zijn. Later volgt er meer nieuws.

 

Voor nu een heel fijn weekend!

 

Met vriendelijke groet,

 

Vincent Achterberg

11 september, DONDERDAG 17 SEPTEMBER VAN 16.00 - 17.00 UUR GRATIS OPEN LES JEUGDTHEATER.

Wie wil je zijn? De koning? De oude mevrouw op de hoek? Tijdens onze lessen stimuleren we jouw creativiteit!
Verder kijken dan wat je al gewend was. Verder kijken dan je misschien durfde.
Daarnaast staat plezier en veiligheid centraal.
Plezier zorgt voor ontspanning en dat komt de creativiteit en samenwerking alleen maar ten goede.
Veiligheid zorgt ervoor dat je dingen kan uitproberen die je anders niet zou durven.
Info & opgave www.seewyn.nl
 
Vriendelijke groet,
 
Wim de Vrij

coördinator activiteiten

26 augustus, Visles

Groep 8 kreeg vandaag les over vissen. Een echte vismeester kwam langs om de leerlingen te vertellen over de verschillende soorten vis en over hoe je dit het beste aan kan pakken. Helaas was het te slecht weer vandaag om er even op uit te gaan, maar dit houden ze te goed. Binnenkort komt hij weer langs en dan gaat de groep gezamenlijk vissen met hun nieuwe hengels. Deze hebben zij gekregen van Sportvisserij Nederland. 

25 augustus, Voetbalclinic

In de bijlage kunt u een uitnodig vinden voor een voetbalclinic. Een prachtige kans om al vroeg (vanaf 4 jaar)kennis te maken met voetbal!

14 augustus, Nieuwe Website!

Vanaf vandaag de nieuwe website in de lucht. Deze vernieuwde website past veel beter bij onze school en laat zien waar wij waarde aan hechten. Wij zijn er erg trots op. Heel veel kijk en leesplezier. 

september

22 Nationale Buitenspeldag!
30 Kinderboekenweek Thema: En toen!

oktober

6 Informatieavond/ouderavond

november

17 Schoolschaatsen groep 6 tot en met 8
24 Schoolschaatsen groep 6 tot en met 8

december

1 Schoolschaatsen groep 6 tot en met 8
8 Schoolschaatsen groep 6 tot en met 8

november

6 Nationaal Schoolontbijt!
10 Schoolschaatsen groep 6 tot en met 8

december

4 Sinterklaas bij ons op school!
17 Kerstviering!
19 Kerstvakantie

februari

20 Voorjaarsvakantie

april

23 Koningsspelen!
23 Koningsspelen!
2 Goede vrijdag
5 Tweede paasdag

mei

1 Meivakantie

mei

13 Hemelvaart

mei

24 Tweede Pinksterdag

juli

9 Zomervakantie

maart

24 Rekendag!

februari

8 Projectweken

april

27 Koningsdag!

oktober

28 Studiedag!

februari

12 Studiedag!

juni

8 Studiedag!