Blijf up-to-date

Op deze pagina houden we u graag op de hoogte van het reilen en zeilen op onze school. Voor ouders en verzorgers is er bovendien het ouderportaal. Daar vindt u ook specifieke informatie over de klas van uw kind of kinderen. Vanwege privacy en veiligheid staan de meeste foto’s alleen op het ouderportaal.

2 december, Nieuwe beslisboom!

Goedemorgen ouder(s)/verzorger(s),

 

In de bijlage kunt u een vernieuwde beslisboom vinden. 

 

Wijzigingen in de beslisboom

De nieuwe versie is op de volgende punten gewijzigd:

·         De inleiding is vervangen door een kort overzicht van aandachtspunten die van belang zijn voordat er met de beslisboom wordt gestart.

·         Aan de startvraag is ‘in de afgelopen 10 dagen’ toegevoegd.

·         Bij resultaat ‘Kind blijft thuis’ is toegevoegd’ en laat zich (eventueel) testen’. Zie ook de toelichting hieronder.

·         Bij klachten van een huisgenoot wordt er onderscheid gemaakt tussen twee leeftijdscategorieën:

o    Huisgenoten van 0 jaar t/m groep 2: als het broertje of zusje klachten heeft die passen bij corona én koorts of benauwdheid heeft, hoeft het kind waarvoor de beslisboom wordt doorlopen niet thuis te blijven. Tenzij het broertje of zusje de afgelopen 14 dagen contact heeft gehad met iemand buiten het huishouden die corona heeft, zie de beslisboom.

o    Huisgenoten uit groep 3 of ouder: regels zijn onveranderd.

·         De thuisblijfperiode na een contact met iemand met corona is conform het RIVM advies 14 dagen.

·         De vraag of het kind terugkomt uit een rood of oranje gebied is komen te vervallen.

·         De term ‘neusverkoudheid’ is vervangen door ‘verkoudheidsklachten’. Daarmee volgen we de formulering van het RIVM.

·         Kader ‘Hoe lang moet een kind thuis blijven’ is uitgebreid zodat de regels duidelijker zijn.

·         Kader ‘Wanneer een kind laten testen’ is aangepast conform het laatste advies van het RIVM (zie uitleg hieronder).

 

Gewijzigd testadvies

Enige tijd is er een tekort aan testcapaciteit geweest waardoor er prioriteiten werden gesteld. De testcapaciteit is nu weer voldoende. Daarom zijn de adviezen voor het testen van kinderen tot en met 12 jaar op Covid-19 (corona) aangepast:

 

0 jaar t/m groep 2

Kinderen met verkoudheidsklachten en/of koorts/benauwdheid hoeven in principe niet getest te worden. Testen mag wel, maar is geen dringend advies. Testen wordt wel dringend geadviseerd als het kind onderdeel uit maakt van een bron- en contactonderzoek, een uitbraakonderzoek of als het kind ernstig ziek is.

 

Groep 3 t/m groep 8

Kinderen met alleen verkoudheidsklachten mogen getest worden, maar dat is geen dringend advies. Testen wordt wel dringend geadviseerd als het kind onderdeel uit maakt van bron- en contactonderzoek, een uitbraakonderzoek of als het kind ook koorts en/of benauwdheid heeft of ernstig ziek is.  Ongeacht dit testadvies mogen kinderen met klachten op verzoek van bijvoorbeeld de ouders of zorgverlener altijd getest worden.

Bovenstaande informatie is opgenomen in de beslisboom in het kader ‘wanneer een kind laten testen?’. Als het kind onderdeel uitmaakt van een bron- en contactonderzoek of uitbraakonderzoek is het testadvies dringender dan in de andere situaties waarin het kind thuis moet blijven. Testen kan nooit worden verplicht.

 

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Vincent Achterberg

 

26 november, Ouder & kind yoga

Goedemiddag ouder(s)/verzorger(s),

In de bijlage kunt u een flyer vinden voor ouder & kind yoga. Wellicht is dit iets voor u en uw kind. Voor nu nog een fijne avond. 

Groeten Vincent Achterberg 

24 september, Aangepaste Beslisboom

Goedemiddag ouder(s)/verzorger(s),

 

In de bijlage kunt u de aangepaste beslisboom vinden. Door het volgen van de stappen is het makkelijker voor u om een keuze te maken in het wel of niet naar school laten gaan van uw kind. 

 

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact met mij opnemen.

 

Met vriendelijke goet,

 

Vincent Achterberg

18 september, World Servants

Goedemiddag ouders/verzorgers,

 

In de bijlage een flyer van World Servants

 

Wat doet World Servants?

World Servants is een internationale vrijwilligersorganisatie op christelijke grondslag. World Servants assisteert in ontwikkelingslanden door ondersteuning te bieden bij de realisatie van noodzakelijke gebouwen, zoals schoolgebouwen en klinieken. World Servants doet dit door het uitsturen van teams van Nederlandse jongeren. Het motto van World Servants is 'Bouwen aan verandering'. In de werkwijze van World Servants is persoonlijke verandering van jonge vrijwilligers even belangrijk als de totstandkoming van de noodzakelijke gebouwen.

Wij als school zullen dit jaar samenwerken met 7 enthousiaste jongeren uit Tzum. Dit zult u terugzien in een aantal acties die zij dit jaar zullen uitzetten op school. In de bijlage kunt u vinden welke 7 jongeren dit zijn. Later volgt er meer nieuws.

 

Voor nu een heel fijn weekend!

 

Met vriendelijke groet,

 

Vincent Achterberg

11 september, DONDERDAG 17 SEPTEMBER VAN 16.00 - 17.00 UUR GRATIS OPEN LES JEUGDTHEATER.

Wie wil je zijn? De koning? De oude mevrouw op de hoek? Tijdens onze lessen stimuleren we jouw creativiteit!
Verder kijken dan wat je al gewend was. Verder kijken dan je misschien durfde.
Daarnaast staat plezier en veiligheid centraal.
Plezier zorgt voor ontspanning en dat komt de creativiteit en samenwerking alleen maar ten goede.
Veiligheid zorgt ervoor dat je dingen kan uitproberen die je anders niet zou durven.
Info & opgave www.seewyn.nl
 
Vriendelijke groet,
 
Wim de Vrij

coördinator activiteiten

25 augustus, Voetbalclinic

In de bijlage kunt u een uitnodig vinden voor een voetbalclinic. Een prachtige kans om al vroeg (vanaf 4 jaar)kennis te maken met voetbal!

14 augustus, Nieuwe Website!

Vanaf vandaag de nieuwe website in de lucht. Deze vernieuwde website past veel beter bij onze school en laat zien waar wij waarde aan hechten. Wij zijn er erg trots op. Heel veel kijk en leesplezier. 

december

8 Schoolschaatsen groep 6 tot en met 8
15 Kerstviering!
19 Kerstvakantie

februari

20 Voorjaarsvakantie

april

23 Koningsspelen!
23 Koningsspelen!
2 Goede vrijdag
5 Tweede paasdag

mei

1 Meivakantie

mei

13 Hemelvaart

mei

24 Tweede Pinksterdag

juli

9 Zomervakantie

maart

24 Rekendag!

februari

8 Projectweken

april

27 Koningsdag!

februari

12 Studiedag!

juni

8 Studiedag!