22 september, GGD Fryslân Nieuwsbrief voor het basisonderwijs 22 september 2021

Aanpassingen quarantaine- en testbeleid
Voor basisscholen zijn vanaf 20 september de maatregelen voor quarantaine en testen bij een positief geteste leerling of leerkracht veranderd. Hierbij zijn maatregelen voor leerlingen anders dan voor leerkrachten. En wordt er rekening gehouden met de immuniteit van een persoon. De maatregel van isolatie van een besmette persoon verandert niet. De positief geteste leerling of leerkracht gaat in isolatie en blijft thuis.  

 

Leerlingen die nauw contact zijn 
De leerlingen die nauw contact zijn van de positief geteste leerling of leerkracht kunnen gewoon naar school blijven gaan. Ook hoeven zij niet meer te testen op de 5e dag. Wij vragen deze leerlingen wel extra alert te zijn op klachten die passen bij corona. Dan geldt: blijf thuis en laat je testen. 

 

Leerkrachten die nauw contact zijn 
Voor leerkrachten die een nauw contact zijn van een positief geteste leerling of leerkracht, geldt de quarantaine alleen als hij of zij niet-immuun is. Een leerkracht die niet-immuun is, gaat in quarantaine. Een leerkracht die immuun is, hoeft niet in quarantaine. 

 

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Vincent Achterberg